Nye arbeidsmåtar i nytt bibliotek

Det nye biblioteket blir om lag 1600 m2 medan vi i dag har 630 m2. Det meste av arealauken kjem av at både samlingar og publikum får betre plass. Grupperom, studieceller og tilrettelegging for rullestol gjer mykje. På den måten kjem samlingane til å dekkje eit større areal enn i dag. Samstundes reknar vi med at besøket kjem til å auke mykje, og at utlånet òg kjem til å vekse. Skal vi klare denne veksten utan å auke talet på årsverk kraftig, skal vi gå over til sjølvhjelpt utlån. Mange av lånarane kjenner dette frå Stavanger og Sandnes, som allereie har automatar for utlån og innlevering.

Utlånsautomat for RFID

Libmaster Baby utlånsautomat for RFID

For å handtere dette har vi valt ein teknologi som blir kalla «RFID», forkorting for «radiofrekvensidentifikasjon». I kvart einaste eksemplar biblioteket har av bøker, filmar, lydbøker, dataspel og anna skal vi setje eit klistremerke som inneheld ein radiobrikke. Denne radiobrikken inneheld informasjon som identifiserer boka. Dette forenklar låneprosessen, samstundes som det gjev sikring mot tjuveri.

Automaten vi har valt er på biletet til venstre: Libmaster Baby frå PV Supa. Gangen i utlånet blir slik: Du finn det du vil låne i samlingane våre og går til automaten. Du trykkjer der det står «Utlån» på skjermen. Så legg du lånekortet der du får melding om. Deretter legg du alt du skal låne i ein bunke på plata. Når du ser at alle eksemplara er lista opp på skjermen tek du bøkene og lånekortet og får ei kvittering. Då er lånet registrert og alarmen slått av.

Når du skal levere går du til den same automaten og trykkje på «Innlevering» på skjermen. Legg bunken med det du skal levere på den blå plata og vent til du ser at alt er registrert. Ta bøkene vekk og sorter dei på hylla ved sidan av automaten. Innleveringa er ferdig!

Systemet gjer òg andre delar av arbeidet lettare for dei tilsette. T.d. vil vi gå med ei antenne i handa og leite etter sakna eller tapte bøker. Vi skal òg kunna rydde, ved at utstyret kan finne ut om bøkene står på feil plass.

Om RFID i Wikipedia (engelsk | bokmål)

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: